etätunnistus

RFID-Etätunnistus

RFID-etätunnistuksen avulla voit helposti tehostaa ja automatisoida toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tehtäviä aikaa vieviä kirjaustoimintoja. Kun vastaanotettava, lähetettävä tai inventoitava tavara on varustettu RFID-tunnisteilla, parhaimmassa tapauksessa niihin liittyvät kirjaukset ja toiminnot voidaan tehdä täysin automaattisesti. Monissa toteutuksissamme myös prosessien sisäiset vaihekuittaukset tai varastosiirrot on automatisoitu RFID:n avulla. Jos tarvitset luotettavampaa jäljitettävyyttä vaihto- tai käyttöomaisuuden seurantaan, suosittelemme RFID-tekniikkaan tutustumista.