Case Suomen myymäläkaluste

Case Suomen myymäläkaluste

Tehokkuutta kalustonhallintaan mobiilisti

Teknologiat: Android-mobiilisovellus, Viivakoodi, Aksulit-järjestelmä

Suomen myymäläkaluste on ollut tärkeä kumppani viimeisen parin vuoden aikana. Heidän kanssaan mobiilijärjestelmiimme on saatu paljon uusia käytännönläheisiä ominaisuuksia.

Nyt tästä projektista on myös teetetty case-esimerkki, joka ladattavissa kokonaisuudessaan case-esittelyn jälkeen – sivun alaosasta!

Suomen myymäläkaluste pitää järjestelmämme avulla huolta laitteidensa:

Huolloista
Mobiilisovelluksessa on laitekohtainen tarkastuslista. Laitteelle on määritetty ennalta tarkastukset, jotka huollossa käydään kohta kohdalta läpi. Laitteen mahdolliset puutteet ja viat saadaan merkattua ylös, jolloin koko henkilöstöllä on aina saatavilla tieto laitteiden kunnosta; Kun tieto on kaikkien huoltotyöntekijöiden saatavilla, on toisen työtä helppo jatkaa siitä, mihin laitteen huollossa viimeksi jäätiin! Kun laite on saatu – huollettua tai brändättyä – asiakkaalle lähettämistä vaille valmiiksi, saa toimituksen tehtyä saman mobiilisovelluksen kautta helposti!

Logistiikasta
Olemme yhdistäneet järjestelmään myös Myymäläkalusteen asiakkaille suunnatun sivuston, josta asiakkaat voivat seurata laitteitaan, ja tilata uusia. Kun uusi laite tilataan, Myymäläkalusteen järjestelmään tulee välittömästi ilmoitus tilauksesta ja kyseinen laite varataan asiakkaalle. Nyt laitteen toimitus tarvitsee enää hyväksyä mobiilista ja laite lähetteineen on valmiina lähtöön!

Tässä muutamia poimintoja ladattavissa olevasta esitteestä!

"Suomen Myymäläkalusteella on varsin ainutlaatuinen palvelumalli: he pitävät
asiakkaittensa, esimerkiksielintarviketeollisuuden, kylmäkalusteista huolta koko niiden elinkaaren ajan."

"Aksulit on ollut Suomen myymäläkalusteen kehityskumppanina mukana moninkertaistamassa
tuottavuutta: samalla miehityksellä hallitaan nyt satakertainen määrä kylmäkalusteita."

"Aksulit-järjestelmän hyödyt näkyivät Suomen Myymäläkalusteen liiketoiminnassa nopeasti"

"Suurin onnistuminen onkin ollut ehkä siinä, että olemme yhdessä kehittäneet järjestelmän joka on
meille kaikille helppo ja yksinkertainen käyttää"