Palvelut

Etsitkö ratkaisuja logistisien toimintojen kehittämiseksi?

Olemme kehittäneet ratkaisuja logistiikan- ja tuotannonseurannan kehittämiseksi jo vuodesta 2003 alkaen. Kaipaako mahdollisesti jokin seuraavista aiheista tarkempaa tarkastelua?
- Varastosaldot
- Kalustonhallinta
- Tuotteiden, laatikoiden, kuormalavojen seuranta
- Asiakastilausten seuranta ja ennakointi

Varastoinnin kustannukset

Tiesitkö, että jopa puolet logistiikkakustannuksista ovat varastoinnin ja varastointiin sitoutuvan pääoman kustannuksia. Varastointi muodostaa hyvin merkittävän osan yrityksen kustannuksista, joten sen kehittäminen oikeanlaisilla ratkaisuilla parantaa kustannustehokkuutta ja kannattavuutta oleellisesti. Miksi et siis panostaisi tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä parantaviin järjestelmiin?

Vastaanotto, lähetys ja inventointi nopeasti!

Etsitkö ratkaisuja, jolla tuotteiden vastaanototo, lähetykset ja invenoinnit hoituisivat nopeammin kuin viivakoodilla? Suosittelisimme perehtymistä RFID-tekniikan tuomiin mahdollisuuksiin.

Lavan, rullakon tai laatikon automaattinen tunnistus

Haluaisitteko automatisoidan lavojen, rullakoiden tai laatikoiden varastokirjaukset täysin automaattisesti? Tämän kaltainen toiminnallisuus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi oviaukkoon rakennetun RFID-luentaportin avulla!

Toiminnan mittaaminen auttaa kehittämään liiketoimintaa

Logistisia toimintoja mittaamalla voidaan selvittää, miten tehokasta yrityksen logistiikka on. Toiminnan mittaamisen eli toisin sanoen datan keräämisen avulla omasta liiketoiminnasta opitaan ymmärtämään enemmän. Data mahdollistaa faktoihin perustuvan kehityksen. Yleisesti mitattavia asioita ovat muun muassa:
- Kiertonopeus
- Toimitusaika ja toimitusvarmuus
- Prosessin läpimenoaika
- Kapasiteetin käyttöaste.

Varastonhallintaa mobiilisti

Puuttuuko teiltä järjestelmä logistisien kirjausten tekemiseksi omassa tai asiakkaan varastossa? Suosittelisin tutustamaan varastonhallintaratkaisuumme!

Helppoa kalustonhallintaa

Pitäisikö laitteiden varastosaldot sekä huoltokirjaukset saada sähköiseksi?